forside3

Velkommen til Narrativt Selskab


Narrativt Selskab tilbyder kurser, foredrag og supervision om pædagogik, familiesamarbejde og organisationsudvikling. Mine teoretiske og metodiske pejlemærker tager afsæt i mange års samarbejde med børn og familier, hvis liv har været under indflydelse af massive problemstillinger. Karakteren af disse problemstillinger har tilskyndet mig til hele tiden at videreudvikle min pædagogiske og terapeutiske praksis. Desuden har jeg mere end 10 års erfaring som leder. Det er summen af disse erfaringer, der ligger til grund for de kurser, foredrag og forløb, som præsenteres her på siderne.

Jeg håber, at du vil finde det narrative perspektiv brugbart og anvendeligt, og at disse sider vil give dig lyst til at stifte nærmere bekendtskab med det.

Jacob Folke Rasmussen  

         

 

 

→ Ordet narrativ er engelsk og betyder fortælling. Narrativ praksis handler om at sætte fokus på effekten af de fortællinger, som vi bringer i spil omkring børn, forældre, kollegaer og os selv.

 

  Mere om narrativer

 

 


 

 

TEMADAGE

Narrativt Selskab udbyder en række forskellige temadage om blandt andet forældresamarbejde, konflikthåndtering, mobning, inklusion og skriftlig formidling. 

  Læs mere

 

 

KURSER

I kursusoversigten finder du de forløb, som pt. udbydes med åben tilmelding. Her findes også beskrivelser af de lidt længerevarende kursusforløb.

 

  Læs mere


FOREDRAG

"Børn bli´r det, vi siger om dem" er et både sagligt og humoristisk foredrag om betydningen af forældres, læreres og pædagogers fortællinger om børn.

  Læs mere