Børn bli´r det, vi siger om dem

Et foredrag om hvordan vores hverdagsfortællinger om børn bliver skabt – og hvor stor betydning de har.

 

 

born bliver

Foredraget giver et både sagligt og humoristisk indblik i, hvordan vi voksne taler og fortæller om børn.

 

I dagligdagen karakteriserer vi ofte børn via en række faste sproglige vendinger som for eksempel ”Han er lidt af en vildbasse” eller ”Hun er altid så pligtopfyldende”. Men sproget forfører os, eftersom beskrivelserne også kommer til at påvirke det, vi fremover kigger efter.   

 

En vigtig pointe i foredraget er, at alle børn har mange forskellige typer fortællinger, der potentielt vil kunne fortælles om dem. Børnene er imidlertid ikke selv herrer over, hvilke af disse fortællinger, der kommer til at dominere, idet de fleste historier pr. definition fortælles af andre. Det er i denne forbindelse, vi voksne kommer ind i billedet.

  • Hvordan skifter vi spor, hvis et barn har fået tildelt en bestemt fortælling?
  • Hvorfor er det lettere at tale om problemer, end om det, der lykkes?
  • Hvordan kommer vi på sporet af nye fortællinger?
  • Hvordan får vi i højere grad inddraget barnets stemme – og barnets intentioner?
  • Hvad gør vi, hvis forældre og fagprofessionelle ikke fokuserer på de samme fortællinger?

Foredraget giver mulighed for at reflektere over disse og lignende spørgsmål og for at blive klogere på betydningen af vores valg af sprogbrug og fortællinger i dagligdagen.

 

Respons fra tidligere foredrag

"Det er sjældent, at jeg er til foredrag, hvor teori og praksis kombineres så fint og direkte brugbart.
Tak for mange fine guldkorn, som jeg fremover vil bruge i relation til mine egne børn, i samarbejdet med kollegaer, i mødet med folk i Brugsen og mange andre steder" 
(Kathrine Lundsgaard, forældre i børnehaven Søholmen, Jystrup)

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF