Familiesamarbejdets røgt og pleje

En temadag om hvordan forældresamarbejde kan struktureres, og hvilke positioner man som fagprofessionel kan indtage i den forbindelse.

 

famile ikon 2

Inden for narrativ teori og metode er det en central idé, at vores identitet bliver formet af de historier, vi selv og andre fortæller om os. Imidlertid kan ingen historie rumme alle facetter af et menneskers liv. Med andre ord er der altid mere, der kan fortælles. I dette lys bliver samarbejdet med familien en oplagt mulighed for at få flere fortællinger omkring et barn i spil. Herunder fortællinger, der tilbyder alternativer til de temaer og plots, som historierne om barnet aktuelt bygges op omkring. Familiesamtalerne giver også mulighed for i fællesskab at gå på jagt efter de intentioner, der kan ligge bag de handlinger, som ikke umiddelbart synes hensigtsmæssige.

 

Temadagen sætter fokus på hvordan forskellige samtaler kan struktureres, og hvilke positioner man som lærer eller pædagog kan indtage i den forbindelse. Deltagerne vil ligeledes blive præsenteret for forskellige guidelines og spørgsmålskort, der kan være hjælpsomme pejlemærker i forhold til hvilke retninger samtaler kan bevæge sig i. Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg og illustrative øvelser, der også inddrager erfaringer fra deltagernes egen professionelle praksis.

 

Indhold

På temadagen arbejder vi med følgende emner: 

 

  • Familiesamarbejde: Hvornår, hvorfor og hvordan skal det finde sted?
  • Samtaler om problemer og undtagelser
  • Forældre som intentionsoversættere
  • Husk at spørge!
  • Lokal logik
  • Definitionsmagt – og hvordan man giver den fra sig
  • Hverdagsbevidning– om at få mens man giver

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, dialoger med de øvrige deltagere og små øvelser, der inddrager erfaringer fra din egen hverdag.

 

Respons fra tidligere temadage

"Tak for sidst - det var et rigtig godt oplæg! Jeg har kun hørt positiv respons, og folk vil gerne have mere. Meldingen fra mine kollegaer er, at du er en rigtig god oplægsholder - meget behagelig og rar, og god til at få sat nogle tanker i gang." (Gitte Bække, Pædagog, ACV Slagelse)

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF