Pædagogiske forankringsforløb

For børn og unge der har brug for en håndsrækning til at holde fast i et fællesskab - eller endnu ikke har fundet et. 

 

 Forankrings forlob 4

Når et barn havner i gentagende mønstre af uhensigtsmæssige handlinger, bliver det nærliggende at tænke i indsatser, der har til hensigt at få barnet til at forandre sig. Men hvis vi bytter ordet forandring ud med ordet forankring, kan vi udvide vores fokus til også at omfatte den kontekst, som omgiver barnet. Med udgangspunkt i metaforen om et anker bliver det nemlig relevant at samarbejde om, hvordan forældre, lærere og de andre elever kan bidrage til, at det bliver muligt for barnet at holde fast i det fællesskab, som problemerne er ved at trække det væk fra.

 

Hvis du klikker her kan du læse et uddrag fra kapitlet "I inklusionens tjeneste", hvor jeg beskriver det samspil, der i et konkret forløb opstod mellem familiesamtalerne og lærersupervisionerne

  

Forløbene skræddersyes fra gang til gang, men bygges ofte op omkring følgende elementer:
  • Familiesamtaler med deltagelse af barn, forældre og klasselærer
  • Supervision af lærergruppen omkring barnet
  • Indsatser med fokus på hele klassens trivsel
  • Observation i klassen
  • Co-teaching
  • Individuelle samtaler
  • Oplæg på forældremøder (med henblik op opbakning fra de øvrige forældre)
  • Samarbejde med skolens AKT-medarbejdere
  • Kurser og opIæg for skolens medarbejdere.

 

Respons fra tidligere forløb

 

"Forløbet har helt klart haft en positiv effekt på Dennis. Han er røget ud af top 3 over de børn, man hører om på lærerværelset” (Klasselærer)

 

”Det er fantastisk efter så mange år med kamp og bekymringer at møde en, der tror på, at det kan lykkes, og som ser muligheder frem for begrænsninger - og som kan motivere næsten et helt læreteam til at gøre det samme - TAK ” (Emils mor)

 

”Vi som skole lærer bestemt også noget af projektet” (Afdelingleder)

 

”Vi er godt i gang med at ødelægge hans dårlige ry. Somme tider glemmer jeg helt, hvad det er, der er problemet” (Matematiklærer)

 pdf icon2

Download en

beskrivelse af

forankringsforløbene