Giv din skriftlighed et servicetjek

En temadag om skriftlig formidling for fagpersoner

haand der skriver

 

At du i skriftlig form kan formidle de observationer, tanker og vurderinger, der udspringer af din praksis, er en vigtig fagprofessionel færdighed, når du arbejder på det pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige område. Mange oplever imidlertid dette som en krævende og ensom opgave, som det ikke er let at navigere i.

 

Hvordan får jeg valgt det rigtige ud, kan jeg formulere mig professionelt nok, og hvordan får jeg skrevet tingene, så mit budskab giver mening både for de, der beskrives, for deres familier og for andre fagpersoner?

 

Temadagen præsenterer deltagerne for en række praktiske redskaber og teoretiske idéer, der udvider jeres handlemuligheder i forhold til skriftlig formidling. Formen veksler mellem oplæg og illustrative øvelser. Eksempler fra jeres eksisterende skriftlighed kan med fordel inddrages, hvis I ønsker det.

 

Indhold
På temadagen arbejdes med følgende emner:

  • Vær bevidst om forskellen på mundtlig og skriftlig formidling.
  • Hav din modtager for øje, og læs din tekst med hendes briller.
  • Skab forbindelser mellem det, der går godt, og det, der er problemer omkring.
  • Kend skrivningens forskellige faser – og vær god til at adskille dem fra hinanden.
  • Husk at få inddraget dem, det handler om.

 

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF