I inklusionens tjeneste

En temadag om hvordan man som lærer eller pædagog kan agere i sine bestræbelser på, at også børn i udsatte positioner kan blive en del af fællesskabet i ens klasse eller gruppe.

 hjaelpe haand 2

At det er godt for børn i vanskeligheder, ikke unødigt at skulle skifte miljø eller føle sig ekskluderet, er de fleste enige om. Men hvordan kan man som lærer eller pædagog agere i sine bestræbelser på, at også disse børn kan trives i ens klasse eller gruppe? Denne temadag tager udgangspunkt i erfaringer fra et mangeårigt samarbejde med børn, der ikke har kunnet rummes i almindelige klasser. Disse erfaringer har vist sig også at give mening for såkaldt almindelige skoler, som ønsker at sætte fokus på og udvikle samarbejdsformer i klassen, lærerne imellem og i forhold til forældrene, der øger sandsynligheden for, at børn i udsatte positioner kan blive i deres oprindelige klasser. Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg og illustrative øvelser, der også inddrager erfaringer fra deltagernes egen professionelle praksis.

 

Indhold

På temadagen arbejder vi med følgende emner:

  • De forskellige diskurser bag idéen om inklusion
  • Sprogets definerende betydning
  • Hvem er det, der kommer til at sidde yderst, og hvorfor?
  • Normalfordelingen som forfører
  • Fællesskaber – det vi fælles skaber
  • Fra individuel til kulturel udfordring

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, dialoger med de øvrige deltagere og små øvelser, der inddrager erfaringer fra din egen hverdag.

 

Respons fra tidligere temadage

"Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger - vi var alle glade for dine faglige input og din meget nærværende måde at undervise på".

(Dimitra Lundsgaard, leder af bofællesskabet Solskin)

 

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF