Introduktion til narrativ pædagogik

En temadag der introducerer dig til narrative perspektiver på pædagogik og undervisning

 

narrative

Denne temadag giver en introduktion til narrative perspektiver på pædagogik og undervisning. Narrativ pædagogik er optaget af de fortællinger, der udfolder sig omkring børn i deres familier, på skoler og i daginstitutioner. Grundtanken er, at den måde, vi selv og andre taler om os på, har stor betydning for vores selvforståelse. I dette lys bliver det vigtigt for lærere og pædagoger at have viden om fortællingers indflydelse på identitetsdannelsen, at have færdigheder i forhold til at håndtere problematiske fortællinger om børn og at have redskaber i forhold til at få adgang til børnenes foretrukne fortællinger.

 

Det er et mål for dagen at give deltagerne mulighed for at stifte bekendtskab med den narrative teori og metode via teoretiske oplæg og via praksisøvelser, der sætter fokus på de fortællinger, der fortælles om børnene i den skole- eller institutionskultur, den enkelte deltager selv er en del af til dagligt.

 

Indhold

På temadagen arbejdes med følgende emner:

  • Introduktion af de narrative grundbegreber.
  • At sætte fokus på fortællingerne
  • Identitetskonklusioner hos børn, unge og voksne
  • Eksternalisering - en anderledes måde at tale om problemer på
  • Intentioner - om at tolke i den gode sags tjeneste

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, dialoger med de øvrige deltagere og små øvelser, der inddrager erfaringer fra din egen hverdag.

 

Respons fra tidligere temadage

 

"Tusind tak fra alle os til dig - vi blev meget inspireret af denne lørdag sammen med dig. Der er kurser, man ikke skulle have deltaget i, og så er der dem, der efterlader spor, som er vanskelige at komme udenom - dit kursus er sådan et." (Lisbeth Frederiksen, Skoleleder, Vallekilde-Hørve Friskole)

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF