Konflikthåndtering i et narrativt perspektiv

En temadag der vover pelsen og tillader sig at genintroducere en opmærksomhed på problemerne.

 

haand tryk

Det har i lang tid været god pædagogisk kutyme at være anerkendende og sætte fokus på det positive frem for at lede efter fejl og mangler. Dette er der da heller ikke noget galt i. Men mange lærere og pædagoger giver udtryk for, at de i deres hverdag samtidig kan havde brug for kvalificerede redskaber og handlemuligheder i forhold til at håndtere den del af deres opgaver, der handler om at løse konflikter, stoppe uhensigtsmæssige handlinger og tale om det, der er problematisk.

 

Denne temadag vover pelsen og tillader sig at genintroducere en opmærksomhed på problemerne. Ikke som en tilbagevenden til en gammeldags autoritær pædagogik, men ud fra en idé om, at der som en del af enhver konflikt og bag ethvert problem gemmer sig et væld af information og muligheder, som vi går glip af, hvis vi kun taler om det positive. En grundtanke er, at noget kun bliver problematisk, hvis det samtidig er vigtigt for os. Problemer bliver derved en vigtig kilde til viden om, hvad den enkelte sætter pris på og værner om. Så hvordan kan vi både stoppe uacceptable handlinger, og samtidig bevare et blik for de værdier, der er kommet i klemme under problemet?

 

Teoretisk tager dagen udgangspunkt i narrative og poststrukturalistiske perspektiver. Herunder den franske filosof Michel Foucaults tanker om problemer som historiske konstruktioner og moderne magt. Den israelske psykologprofessor Haim Omers begreb ”ny autoritet” introduceres også. Ny autoritet tilbyder lærere, pædagoger og forældre alternativer til den autoritære opdragerrolle uden at opgive tanken om, at børn har brug for regler og krav.

 

Indhold

På temadagen præsenteres en række konkrete værktøjer, der understøtter mulighederne for at tale om barnets historie, koordinere forventninger og tale om problemer på måder, der ikke problematiserer hverken børn eller voksne.

  • Problem leksikonet – hvad er det nu, der karakteriserer problemer?
  • Problemer som historiske og kulturelle konstruktioner
  • Hvorfor problemers status bør højnes  Problemer som frustrerede intentioner
  • Absent but implicit – om den livskraft der ligger bag problemerne
  • Idéer og værktøjer til narrativ konflikthåndtering
  • Den voksnes position – om udøvelse af umoderne magt og ny autoritet

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, dialoger med de øvrige deltagere og små øvelser, der inddrager erfaringer fra din egen hverdag.

 

Respons fra tidligere forløb

"Jeg har været på mange kurser i mit arbejdsliv, men dette har i særklasse sat tanker i gang og berørt mig på flere planer. Jeg har glædet mig hver gang, vi skulle mødes og er hver gang gået hjem med ny energi. Jeg er imponeret over den måde, hvorpå du virkeliggør teorien. Det er ikke postulater - du gør det, du siger." (Mette Kristensen, Tale- hørekonsulent, Sorø Kommune)

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF