Opgaven som mentor og støtte- kontaktperson

En temadag om den særlige position man arbejder ud fra, når du er mentor eller støtte- kontaktperson. 

 

maelkebotte 2

Som mentor eller støtte- kontaktperson har du en særlig opgave og en særlig position. Først og fremmest skal du skal løse en opgave, som andre professionelle har vurderet, at der var brug for. Men samtidig er du ofte blevet valgt ud fra en forhåbning om, at du kan indgå i relationen på en anden måde end de fagpersoner, som den unge indtil nu har mødt. For at kunne navigere i dette felt, kan det være godt at have nogle samtaleredskaber og refleksionsværktøjer at støtte sig til.

 

For hvad er det, der forventes af dig? Hvilken forandring et det, dit samarbejde med den unge forventes at befordre? Hvad skal I tale om? Hvad gør du, hvis den unge fortæller dig noget meget personligt? Hvad gør du, hvis det unge ikke vil tale? Hvad gør du, hvis den unge ikke ønsker en forandring? Disse spørgsmål er der mange mentorer og støtte- kontaktpersoner, der stiller sig selv, og på temadagen kommer vi omkring nogle at de mulige svar.

 

Indhold

På temadagen arbejder vi med følgende emner: 

  • Opgaven som mentor / støttekontaktperson
  • Den gode samtale
  • At kunne tale om vanskeligheder uden at sætte i bås
  • At bevare nysgerrigheden
  • Når motivationen mangler
  • At kunne være både autentisk og velovervejet
  • Dine egne forventninger og succeskriterier

Form

Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, dialoger med de øvrige deltagere og små øvelser, der inddrager erfaringer fra din egen hverdag.

 

Respons fra tidligere temadage

"Tusind tak for et spændende og lærerigt foredrag. Alle var meget begejstrede." (Malene Køhler-Johansen, Koordinator for skolebibliotekerne i Ringsted)

 

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF