Samtaler der bygger bro 

 

Bestil bogen her

 

Inden for det, som man kalder ”relationsprofessionerne”, er det en vigtig del af fagpersonens opgave at kunne få samtaler til at fungere. Det gælder for medarbejdere på det sundhedsfaglige, pædagogiske og sociale område. Når kommunikationen ikke lykkes, opleves det for den enkelte ofte som et ensomt og enkeltstående problem, som det er uoverskueligt at finde veje videre fra. Men betragtet på afstand og over tid viser det sig, at udfordringerne opstår og gentages i bestemte mønstre. 

 

I løbet af bogens kapitler kortlægger og navngiver jeg de kommunikative faldgruber, som jeg har erfaring for, at jeg selv og andre fagprofessionelle ofte må forholde os til. Omkring hver enkelt faldgrube kommer jeg med bud på, hvordan du kan undgå den, ligesom jeg skitserer måder at komme op igen på, hvis du alligevel skulle havne i den.

 

Bogen har primært fokus på samtalepraksis, men rummer desuden et kapitel om de særlige udfordringer ved skriftlig kommunikation.

 

bog med bladre felt

 

 Bestil bogen her

 

"Broen som metafor trækker spor tilbage til Aristoteles, der talte om dyden i midten. Hans pointe var, at den rette vej ofte skal findes i området mellem to yderpunkter. Så længe broen ikke er bygget, er der forskellige lumske steder, som vi skal tage os i agt for. Det er disse områder, jeg kalder for faldgruber. I det professionelle møde med andre mennesker, skal vi både være opmærksomme på, at vi ikke selv træder forkert, og at vi ikke kommer til at skubbe den anden ud over kanten"

 

Samtaler der bygger bro kan hjælpe dig til bedre samtaler med borgere, forældre, børn, brugere og pårørende. Den viser, hvordan du kan undgå de faldgruber, der ofte fører til konflikt eller fastlåsthed ved at bygge bro mellem en række modsatrettede tanker og følelser i din egen tilgang.

 

Mellem:


• medlidenhed og irritation
• bekymring og passivitet
• problemer og positivitet
• faglig usikkerhed og følelsen af at have ret
• skyldfølelse og placering af skyld hos andre