Samtaler der bygger bro

Stryk din fagprofessionelle samtalepraksis

 

SDBB banner kun grafik

Vil du gerne skabe endnu bedre samtaler med borgere, forældre, børn, brugere og familier? Som sundhedsplejerske, socialrådgiver, familievejleder, lærer, pædagog, psykolog eller medarbejder i psykiatrien er det en vigtig del af din opgave at kunne få samtaler til at fungere. Dermed skal du ofte være samtalenavigatør, idet du skal kende terrænet, lægge ruten og holde kursen. Men hvordan gør man det, og hvilke færdigheder kan man trække på? Kurset gør dig klogere på de faldgruber, som fagprofessionel kommunikation oftest havner i, og på hvordan du fremadrettet kan håndtere dine samtaler, så de i endnu højere grad bliver brugbare og udviklende for alle deltagere.

 

Hver af de 5 kursusdage belyser nogle af
de oftest
forekommende faldgruber i fagprofessionelle samtaler. Det gør det
lettere for dig at undgå
dem – ligesom
det bliver hurtigere at komme

videre, hvis du havner i én af dem.

 

 

Form og indhold

Undervisningsformen vil veksle mellem teoretiske oplæg, refleksioner med de øvrige kursister og illustrative øvelser, der også inddrager erfaringer fra din egen praksis. Før hver kursusgang læses et til to kapitler i bogen ”Samtaler der bygger bro”. Bogen indgår som fast pensum til kursusforløbet. 

 

Dag 1:

At være samtalenavigatør

Dagen sætter fokus på den opgave, du varetager, når du har hovedansvaret for en samtales forløb. Modsat de øvrige deltagere skal du i den situation ikke kun være forberedt på hvad, I skal tale om, men også hvordan I skal tale om det. Vi arbejde på dagen med de udfordringer, du kan møde undervejs i forskellige typer samtaler, og du får en række værktøjer til at navigere i kommunikationen på en måde, der bringer alle deltagere sikket frem.

Overskrifter:

 • Kommunikative faldgruber
 • Hav fokus på både indhold og relation
 • Samtales forskellige faser
 • På besøg i din egen samtalepraksis
 • Gode spørgsmål, der hjælper dig videre

 

Dag 2:

Håndtering af følelser og bekymringer
Hvis du og din samtalepartner taler om noget, der er betydningsfuldt, kan du være sikker på, at I undervejs skal forholde jer til en række følelser. På denne dag sætte vi fokus på, hvordan du kan navigere i det, der berører jer hver især, både når det er positive og negative følelser, der kommer i spil. Efter frokost kigger vi ekstra grundigt på, hvad der sker, når vi bekymrer os. En vigtig færdighed som samtalenavigatør er nemlig at kunne håndtere dialoger om bekymringer, så de hverken kommer til at fylde for lidt eller for meget.

 

Overskrifter:

 • Irritation og manglende forståelse
 • Gør jeres forskelligheder til en fordel
 • Når man forstår for godt
 • Hvordan finder man den rette grad af bekymring?
 • Fra bekymret til opmærksom og årvågen

 

Dag 3:

Fra problemløsning til styrkelse af det vigtige
Når du sammen med din samtalepartner kommer på sporet af et problem, bliver det oplagt, at I på et tidspunkt begynder at interessere jer for, hvad I sammen kan gøre ved det. Men mange går for hurtigt i løsnings-mode. Fra dagens start kigger vi på de fordele, der er ved at bruge lidt tid på det vigtige, der ligger bag problemet. Efter frokost arbejder vi med, hvordan din faglige viden kan sammenflettes med de øvrige deltageres erfaringer og præferencer, når der skal skabes løsninger – eller blot findes en vej videre.

 

Overskrifter:

 • Forskellige idéer om problemhåndtering
 • Samtaler der forbinder problemerne og det vigtige
 • Forventningerne til din faglighed – fra dig selv og andre
 • Bliv venner med din tvivl
 • Sammenfletning af viden

 

Dag 4:

Når noget går skævt
På trods af alle gode intentioner er det ikke altid, at tingene går, som vi håbede på eller regnede med. Dagen handler derfor om, hvordan du som samtalenavigatør kan holde kursen i den bølgegang, der kan opstå i kølvandet på spørgsmålet om, hvem der har skylden. Det kan både være os selv og vores samtalepartnere, der stiller spørgsmålet, og vi kan hver især have forskellige bud på svaret. Nogle gange føler vi, at det er vores egen skyld – andre gange at det er den andens.

 

Overskrifter:

 • Skyld og ansvar hænger sammen
 • Placering af skyld som samfundsdiskurs
 • Skyldfølelse hos fagpersonen
 • Når vi giver den anden skylden
 • Indregn dig selv i ligningen

 

Dag 5:

Skriftlighed og teoretisk baggrund
Fra denne dags begyndelse kigger vi nærmere på, hvordan en række af de kommunikative pointer fra de foregående undervisningsdage viser sig og kan håndteres i skriftlige dialoger. Som afslutning på forløbet sætter vi til sidst fokus på det poststrukturalistiske tankesæt, der ligger til grund for de metoder og værktøjer, som du er blevet præsenteret for undervejs. Målet er, at du fremadrettet kan identificere forskellige faglige diskurser, og aktivt vælge den tilgang, som du vil bygge din fagprofessionelle samtalepraksis på – fremfor at diskursen vælger dig.

 

Overskrifter:

 • Skriftlighedens faldgruber og muligheder
 • Opdag diskurserne og de bagvedliggende forståelser
 • På besøg i din egen organisation
 • Poststrukturalistisk filosofi
 • Dine næste skridt herfra

 

 • * Du bliver klogere på, hvad der trækker
    samtaler ind i bestemte mønstre.

 • * Din opmærksomhed på samtalens
    vanskelige passager bliver styrket.

 • * Du bliver bedre til at forebygge og rette
    op på uhensigtsmæssig kommunikation

 

 

Tilbagemelding fra et andet kursusforløb

"Jeg har været på mange kurser i mit arbejdsliv, men dette har i særklasse sat tanker i gang og berørt mig på flere planer. Jeg har glædet mig hver gang, vi skulle mødes og er hver gang gået hjem med ny energi. Jeg er imponeret over den måde, hvorpå du virkeliggør teorien. Det er ikke postulater - du gør det, du siger." (Mette Kristensen, Tale- hørekonsulent, Sorø Kommune)

 

 

 pdf icon2

Download

beskrivelsen

som PDF