Info & kontakt: 

Referencer


Her et udpluk af af de tilbagemeldinger, som jeg har modtaget i tidens løb. Har du også lyst til at dele ud af din oplevelse, så skriv endelig!

"Det er sjældent, at jeg er til foredrag, hvor teori og praksis kombineres så fint og direkte brugbart. Tak for mange fine guldkorn, som jeg fremover vil bruge i relation til mine egne børn, i samarbejdet med kollegaer, i mødet med folk i Brugsen og mange andre steder"

Kathrine Lundsgaard, forældre i børnehaven Søholmen, Jystrup

"Jeg har været på mange kurser i mit arbejdsliv, men dette har i særklasse sat tanker i gang og berørt mig på flere planer. Jeg har glædet mig hver gang, vi skulle mødes og er hver gang gået hjem med ny energi. Jeg er imponeret over den måde, hvorpå du virkeliggør teorien. Det er ikke postulater - du gør det, du siger."

Mette Kristensen, Tale- hørekonsulent, Sorø Kommune

"Jeg har kun fået positive tilbagemeldinger - vi var alle glade for dine faglige input og din meget nærværende måde at undervise på".


Dimitra Lundsgaard, leder af bofællesskabet Solskin

"Tak for sidst - det var et rigtig godt oplæg! Jeg har kun hørt positiv respons, og folk vil gerne have mere. Meldingen fra mine kollegaer er, at du er en rigtig god oplægsholder - meget behagelig og rar, og god til at få sat nogle tanker i gang."

Gitte Bække, Pædagog, ACV Slagelse

"De fremmødte kunne høre et veloplagt foredrag om narrativ pædagogik. Jacob Folke Rasmussen er efter min mening fantastisk til at bringe et pædagogisk begreb til live, så man kan se for sig, hvordan det kan arbejdes med. Det faglige indlæg var funderet i stor viden og en bred praksis."

Steen Jakobsen, Skoleleder, Høve Friskole

"Tusind tak fra alle os til dig - vi blev meget inspireret af denne lørdag sammen med dig. Der er kurser, man ikke skulle have deltaget i, og så er der dem, der efterlader spor, som er vanskelige at komme udenom - dit kursus er sådan et."

Lisbeth Frederiksen, Skoleleder, Vallekilde-Hørve Friskole

"Tak for et meget inspirerende oplæg om det narrative. Der er mange positive tilkendegivelser fra vores forældregruppe – du har sat nogle tanker i gang".

Helene Bähr, afdelingsleder, Frederiksberg Skole

"Tusind tak for et spændende og lærerigt foredrag. Alle var meget begejstrede."

Malene Køhler-Johansen, Koordinator for skolebibliotekerne i Ringsted

Priser


Priserne er vejledende og det endelige honorar aftales altid i forhold til den konkrete opgave:


Foredrag (op til 30 deltagere):

= kr. 8.000 + moms


Kursusdage  (op til 30 deltagere):

3 timer = kr. 9.000 + moms

4 timer = kr. 10.500 + moms

5 timer = kr. 12.000 + moms

6 timer = kr. 13.500 + moms

7 timer = kr. 15.000 + moms


Kursuspakke med 5 dage

= kr. 60.000 + moms


Ekstra planlægningsmøder

= kr. 1200 + moms pr. time


Supervision for grupper

Grundtakst = kr. 2.000 + moms
Hertil kr. 1.000 pr. effektiv time+ moms


Supervision individuelt

kr. 1.500 + moms pr. time


Konsulent-bistand

= kr. 1200 + moms pr. time


Hertil kommer km-afregning + afstandstillæg hvis arrangementet kræver ekstra rejsetid


Læs Narrativt Selskabs betingelser for aflysning her

C.V.

Curriculum Vitae

Jacob Folke Rasmussen


2020- 

Ansat som underviser og uddannelsesleder på Systemisk Institut for Familieterapi (S.I.F)


2019

Forfatter til bogen"Samtaler der bygger bro"


2015

Medudvikler af konceptet og efteruddannelsesforløbet omkring"Sorøs Pædagogiske Pejlemærker"


2014

Efteruddannelsesforløbet "Inklusion i skolen" med Martin Nevers på DISPUK


2013

Forfatter til kapitlet ”Inklusion i et narrativt perspektiv”,der indgår i bogen”Inklusion så det batter"


2012

Ansat i en 3-årig projektstilling med henblik på at understøtte den fortsatte udvikling af Sorø Kommunes tilbud til børn, unge og familier med særlige behov, styrke den forebyggende indsats og sikre mest mulig inklusion i de almene undervisning- og pasningstilbud.


2012

Forfatter til kapitlet ”I inklusionens tjeneste”,der indgår i bogen”Narrativ praksis i skolen"


2012

Narrativ konsulent på F-A-N-projektet i Sorø Kommune, hvor alle børn, forældre og professionelle i en hel bydel over en 3-årig periode indroduceres for og uddannes i de narrative tanker og idéer.


2012

1998-

Ansat på Topshøj Dagbehandlingsskole. De 2 første år som lærer, derefter 6 år som pædagogisk leder / souschef og fra 2007 som leder af den samlede institution.


2011

Deltagelse i ”Tænketank for ledere” med Allan Holmgren


2010

Medforfatter til kapitlet ”Pædagogik i et narrativt perspektiv”, der indgår i bogen”Fra terapi til pædagogik”.


2010

2009-

”Narrativ masterclass” med Anette Holmgren


2008

”Overbygning på leder- & konsulentuddannelsen: Narrativ praksis & poststrukturalistisk filosofi” fra DISPUK


2005-

2004

Det to-årige uddannelsesforløb ”Samtalepraksis ud fra et narrativt og systemisk perspektiv” fra DISPUK


2003-

2002

Det to-årige uddannelsesforløb ”Ledelse med et systemisk perspektiv: Organisations- & personaleudvikling” fra DISPUK


2001

Basisår i ”Systemisk teori og metode” fra DISPUK


1998

Læreruddannelse fra Haslev Seminarium


1991

Student fra Haslev Gymnasium


Herudover har jeg gennem tiden deltaget i en række workshops om coaching, kommunikation, terapi og filosofi med gode folk som Michael White, Maggie Carry, Peter Lang, Elsebeth McAdams, Eia Asen, Barnette Pearce og Todd May.

Kontakt


Ring eller skriv hvis vi skal tales ved om, hvordan vi sammen kan skræddersy et kursus, en temadag, et foredrag, en udviklingsproces eller et supervisionsforløb, så det passer til netop din organisation.

 
 
 
 
 

Datapolitik og håndtering af personoplysninger

1. Narrativt Selskab er den dataansvarlige.


Narrativt Selskab er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som gives til os.I visse tilfælde benyttes en 3. parts databehandler. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.


Narrativt Selskab
v. / Jacob Folke Rasmussen
Felten 11
4100 Ringsted
CVR-nr.: 33991568
Telefon: 20271579

Mail: jacob@narrativt-selskab.dk


2. Formål med behandlingen og kategorien af personoplysninger


Vi behandler personoplysninger til følgende formål:


a) Udarbejdelser af tilbud, kontrakter og fakturering.Her registreres navn, firma, evt. ean.nr. telefonnummer og e-mailadresse


b) Registrering af deltagere på kurser og i supervisionsgrupper:Her registreres navn, arbejdsplads, evt. hjemadresse, telefonnummer, e-mail og evt. billede


c) I forbindelse med supervisionsopgaver, samtaleforløb eller inklusionsforløb omhandlende specifikke børn registreres barnets navn, evt. cpr. nr., forældres navne, adresser på forældre og eventuelle plejeforældre.


d) Hvis vi har fået samtykke af dig, bruger vi desuden dine kontaktoplysninger til udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. Du kan til enhver tid ophæve dette samtykke ved at kontakte os.


Alle behandlede oplysninger er i kategorien almindelige personoplysninger.


Oplysningerne indsamles og behandles for at kunne løse den aftalte opgave og kunne kommunikere formålstjenligt med dig som kunde.


Når vi beder dig stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata for eksempel i mail-korrespondancer eller i forbindelse med tilmeldingsblanketter på hjemmesiden.


3. Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre.


4. Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer kun dine personoplysninger så længe det skønnes formålstjenligt. Det skønnes således formålstjenligt at opbevare oplysningerne også efter et samarbejdes umiddelbart er afsluttet, hvis det vurderes, at der er en vis sandsynlighed for, at samarbejdet genoptages på et senere tidspunkt.


5. Retten til at trække samtykke tilbage


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke om brug af dine oplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


6. Brug af hjemmesiden www.narrativt-selskab.dk


På hjemmesiden www.narrativt-selskab.dk benyttes cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Vores cookies benyttes til statistik og målretning af annoncer. De indeholder aldrig nogle former for personlige oplysninger. Når du benytter www.narrativt-selskab.dk, accepterer du samtidig, at vi gemmer disse oplysninger omkring dit besøg. På siden med vores cookie-deklaration kan du se, hvilke cookies, der anvendes.


7. Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.


Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning
Du kan til enhver tid bede om at få slettet vores oplysninger om dig - også inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


8. Klage til Datatilsynet


Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk